Oplossingen

PrivacyBlox ondersteunt u met tooling en kennis om te voldoen aan de administratieve verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Het systeem maakt processen van gegevensverwerking transparant. Met PrivacyBlox genereert u ook diverse privacydocumenten en adviezen op maat. Ideaal voor zowel privacy officers als professionals zonder kennis of training in privacy.

Documenten

PrivacyBlox helpt u bij het opstellen van privacydocumenten op maat, waaronder privacyverklaringen, (sub-)verwerkersovereenkomsten en een calamiteitenplan. De documenten stelt u samen aan de hand van een interactieve vragenlijst. Deze maakt elk document volledig toegesneden op uw situatie en doelstellingen. Bovendien zorgt PrivacyBlox ervoor dat alle teksten up-to-date blijven met nieuwe regelgeving.


Documenten

Advies

U gebruikt PrivacyBlox tevens voor privacy-adviezen die zijn afgestemd op uw organisatie en die een leidraad bieden voor uw privacy officer of werknemers. Zij krijgen heldere antwoorden op vragen als ‘wat moet ik doen als ik een datalek vermoed?’ of ‘wanneer ben ik verplicht deze te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)?’ Zet de tool gerust ook in voor een privacy impact assessment (PIA). Daarmee achterhaalt u de impact van een beoogd bedrijfsproces op de privacy van uw klanten, leveranciers en personeel.


Advies

Registers

Met PrivacyBlox voldoet u eenvoudig aan de administratieve verplichtingen van de AVG/GDPR. Gegevensverwerkingen en beveiligingsincidenten kunnen overzichtelijk op een centrale plek worden bijgehouden. Met behulp van een interactieve vragenlijst wordt de relevante informatie verzameld. Hierdoor weet u altijd welke verwerkingen plaatsvinden, welke aandachtspunten er zijn en welke actie nodig is.


Registers

Begin vandaag met slimme automatisering!