Menu

Wat drijft de contractsjurist?

26-apr.-2018

Wie een oplossing wil leveren, moet goed begrijpen welk probleem hij oplost bij zijn klant. Dit is natuurlijk al een eeuwenoude waarheid, maar hij blijft waar bij legal tech. Wie dus legal tech wil leveren aan zeg een contractsjurist, moet weten waar die jurist mee bezig is. En dat valt nog niet mee.

Het opstellen en onderhandelen van contracten is een van de oudste activiteiten van juristen. Afspraken binden partijen tot wet, stond vroeger in de wet. Goede afspraken zijn dus cruciaal voor succes. Het is de taak van een contractsjurist om die afspraken dus zo goed mogelijk in woorden te vangen. Dit vereist kennis van het vakgebied van de afspraak, van de bijbehorende wettelijke regels en van de algemene regels rond contracteren.

Legal tech kan dus toegevoegde waarde bieden als ze op een van die gebieden de jurist kan ondersteunen, bijvoorbeeld door efficiënter te werken, sneller informatie te laten binnenhalen of zaken te laten verifiëren. Een voorbeeld is een contractengenerator: per vakgebied zijn sjablonen beschikbaar, waar de jurist middels vragen een document op maat mee maakt dat hij als startpunt gebruikt voor het échte werk.

Welke problemen komt men zoal tegen? Tijd is de belangrijkste. Contracten moeten altijd snel, liever gisteren dan vandaag. Tijd besparen bij het opstellen van een contract is dus een aantrekkelijk selling point. Overzicht is een daarvan afgeleid probleem: weet je over drie jaar nog wat er ook weer exact in artikel 18.3 staat? Welke partijen waren dit ook weer, deden hun Belgische zustermaatschappijen ook mee en mocht het contract nu wel of niet worden verkocht? Metadata, denkt de ICT-er nu, en inderdaad liggen daar grote kansen.

Overzicht komt ook terug bij onderhandelingen. Wie deed welk voorstel, was die aanpassing uit artikel 1 nu gekoppeld aan die uit artikel 12 of niet? Dit terug kunnen zien en kunnen analyseren is ook een nuttige toegevoegde waarde.