Menu

Omgaan met standaardtermen

26-apr.-2018

Bij het schrijven van modelclausules zult u bepaalde terminologie nodig hebben: bent u de Leverancier, de Verkoper of Firma Jansen & Janssen? Verkoopt u de Software, het Pakket of FooBar versie 1? Dit biedt een bijzondere uitdaging bij modelclausules, want dergelijke terminologie wordt per contract gekozen. Wat moet u nu in de modelclausule opnemen?

Voor het probleem van standaardterminologie bieden de ‘Definities’ van JuriBlox uitkomst. Definities zijn gemarkeerde termen die per sjabloon worden vertaald naar bepaalde apart opgegeven woorden of zinsnedes.

Schrijf de clausule zoals u gewend bent, maar voorzie de te definiëren term van de {* en *} markeringen in de tekst: {* Leverancier *} zal {* Software *} via haar website als download beschikbaar stellen. Meer is niet nodig; JuriBlox herkent nu automatisch deze termen als definities.

Bij het samenstellen van een template worden deze termen toegevoegd in de tab ‘Definities’. (U vindt dit veld in de vierde tab bij het samenstellen van een template.) U kunt hier de invulling van de term toevoegen die u in dit contract wilt gebruiken. De hierboven genoemde voorbeelden van ‘Leverancier’ en ‘Software’ verschijnen nu in de lijst. U kunt daar achter opnemen dat u in dit contract de invullingen “Jansen & Janssen” en “FooBar v1” wilt gebruiken, en deze teksten verschijnen dan in het gegenereerde contract.

Dit levert een krachtig instrument op om consequente documenten samen te stellen, zelfs als clausules door meerdere auteurs gemaakt zijn. Als uw collega liever ‘J&J’ noteert, dan is dat prima zolang ook hij maar de benodigde markeringen toevoegt. Ook deze term kunt u eenvoudigweg laten invullen in het sjabloon met de tekst die u wilt.