Menu

Metadata als kans in legal tech

26-apr.-2018

Metadata: data over data. Van simpele auteursinformatie tot de complete geschiedenis van elke letter uit een document. Deze data is erg waardevol voor legal tech, omdat het de mogelijkheid biedt om geautomatiseerd zaken te analyseren. Welke contractsclausules zijn aangepast door onze wederpartij, hoe lang staat die exoneratie er al in en is deze verlenging nu wel of niet gebaseerd op dat arrest uit 2016?

Het opnemen van metadata is in bijvoorbeeld de fotografie al langer bekend. Foto’s bevatten standaard een schat aan informatie: waar is de foto genomen, welke instellingen zijn gebruikt en welke filters? Daarmee kunnen fotobewerkingsprogramma’s de mooiste dingen doen. Dit kan automatisch, omdat metadata door computers kan worden herkend. Metadata zit ingebakken in de onzichtbare codes in zo’n document.

Voor tekst is metadata net zo goed mogelijk. Elk Word-document kent bijvoorbeeld al diverse metadata, van auteursnaam tot datum van laatste wijziging. Ook op kleiner niveau: wie Wijzigingen Bijhouden aanzet, registreert metadata per aangepaste letter – datum en tijd van de verandering, en de auteur van die verandering.

En daar houdt het natuurlijk niet op. Alles dat u kunt bedenken, kan als metadata worden vastgelegd. Bepalingen kunnen bijvoorbeeld worden gekoppeld: de geheimhouding moet erin als het stuk over samenwerking er ook in komt. Of juist wijzigingen aan bepalingen: de aansprakelijkheid van 1 miljoen mag omhoog maar dan gaat de prijs van 2 ton per maand ook omhoog. De reden voor een bepaling: nieuwe jurisprudentie, nodig vanwege privacywetgeving en ga zo maar door. En registreren waar een artikel over gaat (duur, aansprakelijkheid, prijsindexatie) is ook mogelijk met metadata.

Met metadata is analyse van een contract op veel meer niveaus mogelijk. Metadata is immers door computers te herkennen. U kunt dan bijvoorbeeld zoeken op metadata: alle wijzigingen door jurist X betreffende aansprakelijkheid, of alle wijzigingen gemaakt op 3 januari behalve als ze op basis van jurisprudentie zijn doorgevoerd. En in de toekomst kan kunstmatige intelligentie zelf op die manier clausules

Een belangrijke ontwikkeling in legal tech zal dan ook zijn om nieuwe mogelijkheden op dit gebied te verkennen.