Menu

Meer geld verdienen door vaste tarieven

26-apr.-2018

Het traditionele verdienmodel in de juridische sector is het factureren voor gewerkte tijd, enigszins oneerbiedig ook wel uurtje/factuurtje genoemd. Dat model heeft zich door de jaren bewezen en voelt ook heel intuïtief logisch. De ene klant wil veel, de andere weinig, dus laat ze maar betalen voor de tijd die ze vragen. En wordt u te veel gevraagd, dan verhoogt u de prijs per uur en dan trekt dat weer bij.

Alternatieve verdienmodellen hebben dit model onder druk gezet. Met name de vaste prijs staat hard tegenover het uurtje/factuurtje. Dit is een logische vraag vanuit de klant – wat kost dat nou, een contract – die gewend is bij andere producten ook vaste prijzen te vragen. Het lastige is alleen dat één prijs voor juridische diensten nog knap ingewikkeld is, omdat de bewerkingstijd behoorlijk kan variëren.

Goed inzicht in bewerkingstijden is dus cruciaal voor het kunnen afgeven van vaste prijzen. Een belangrijke factor daarbij is weten hoe lang het kost om een basisdocument te maken. Vaak gaat ongemerkt de meeste tijd zitten in standaardzaken: partijen, overwegingen, basisstructuren van artikelen, dubbelchecken van verwijzingen, algemene aanvullingen en ga zo maar door. Deze tijd kennen is dus van grote invloed op de mogelijkheden van vaste prijzen.

Het kunnen verkorten van deze tijd is natuurlijk nog veel prettiger. Dan kan hetzij de prijs omlaag, hetzij de winst omhoog. Investeer daarom in het standaardiseren van standaardwerk.

Nog meer mogelijkheden biedt het werken met vaste tarieven per maand. Voor veel bedrijven is voorspelbaarheid van een factuur belangrijker dan de hoogte ervan. Elke maand een hoog bedrag is te begroten, maar elke maand een verrassing niet en dat kan dus buitengewoon vervelend uitpakken. Heeft u uw standaardwerk op orde, dan kunt u dus overwegen uw klanten aan te bieden dat ze voor een vast bedrag per maand klaar zijn ongeacht de hoeveelheid werk. (Uiteraard binnen het redelijke, maar dat is in de algemene voorwaarden prima af te dekken.)