Menu

Ik praat niet tegen u

26-apr.-2018

Bij het formuleren van vragen en antwoorden duikt het al snel op: de ik-vorm en de aanspreekvorm. Het is niet aan te raden om deze vormen te gebruiken, omdat ze leiden tot lastiger te lezen vragen of moeilijker te plaatsen antwoorden.

Wie vragen formuleert, heeft daarbij vaak de gebruiker van het sjabloon voor ogen. Deze komt dan ook regelmatig terug in de vragen: “Welke betalingstermijn wilt u hanteren?” of “Hoe lang moet uw vertrouwelijke informatie geheim blijven?” Prettiger leesbaar is echter de neutrale, actieve formulering: “Welke betalingstermijn is van toepassing?” of “Hoe lang moet informatie geheim blijven?” Zo blijft de focus op het contract en niet op de opsteller.

Ook bij antwoorden duikt de gebruiker regelmatig op: “Ik wil een boetebeding” of “Beperk mijn aansprakelijkheid tot hetgeen mijn verzekering uitkeert”. Hanteer liever “Neem een boetebeding op”.

In het algemeen is het aan te bevelen om vragen en antwoorden te formuleren als compacte, actieve zinnen. Dit leest het snelste en zorgt dus voor de minste fouten.