Menu

Het belang van een goede definitie

26-apr.-2018

Vanwege de duidelijkheid geniet het sterk de voorkeur om vaak voorkomende begrippen of zaken in een contract met een complexe betekenis expliciet te definiëren. De gedefinieerde term wordt dan met hoofdletter geschreven. Het werken met definities kan een overeenkomst een stuk duidelijker maken en misverstanden vermijden. Door consequent één term te gebruiken, is altijd duidelijk waarnaar verwezen wordt. Verwarring door twee of meer nét iets andere omschrijvingen wordt zo vermeden.

Er zijn grofweg drie manieren om definities op te nemen in een contract:

  1. Definities aan het begin van het contract (artikel 1)
  2. Definities aan het einde van het contract (laatste artikel of bijlage)
  3. Definities in de lopende tekst

Gebruikelijk is een contract te openen met definities. Hiermee zijn deze termen direct bekend, en zijn ze bovendien meteen te vinden bij latere lezing. Dit maakt het contract wel lastiger te lezen. Definities aan het einde (of in een bijlage) opnemen heeft het voordeel dat zij de hoofdtekst toegankelijker maken, omdat men zich eerst niet door een berg definities heen hoeft te worstelen. Nadeel is dat de juiste pagina lastiger te vinden is, tenzij men de bijlage op een nieuwe pagina laat beginnen.

Definities in de lopende tekst hebben het voordeel dat dit de meest compacte wijze van opnemen van definities is. Het terugvinden van definities is wel erg lastig. Vaak wordt om die reden deze manier alleen gebruikt voor definities die slechts worden gebruikt in één en hetzelfde artikel.

Definities kunnen naar elkaar verwijzen, maar let erop dat dit niet leidt tot circulaire definities. Een definitie moet of op zichzelf staan, of voortbouwen op andere definities.

Definities behoren geen daadwerkelijke bepalingen te bevatten, maar slechts terminologie te definiëren. Doet men dat wel, dan bestaat de kans dat de wederpartij deze over het hoofd ziet, hetgeen tot nodeloze discussies over 'verstoppen' en 'addertjes' kan leiden. Daarbij komt dat het niet tot vergrote leesbaarheid leidt als men lappen onderhandelde tekst in de definitie van een term opneemt. Definities behoren kort en kernachtig te zijn. De uitweiding over de implicaties van de definities kan dan in de daadwerkelijke contractsclausules worden opgenomen.